Skip to main content

Tu ôl i’r Wên

Pobl ifanc yn trafod eu profiadau personol o salwch meddwl a phrofiadau anodd eraill. Mae chwe phennod yn y gyfres, pob un yn canolbwyntio ar elfen wahanol; o alar i anhwylderau bwyta, o orbryder i iselder, rhywioldeb a rhywedd, bwlio a mwy.

Young people discuss their personal experiences around mental health and tough times. There are six episodes with eath episode discussing a different experience, from bereavement to eating disorders, from anxiety to depression, gender and sexuality, bullying and more.

Find out more

Tu ôl i’r Wên

We not responsible for external website content.