Skip to main content

Rydyn ni yn hyn gyda’n gilydd!

Ydych chi’n angerddol dros gynyddu iechyd meddwl ymhlith dynion yng Nghymru a gweithio i atal hunanladdiadau pellach?

Os yw'r ateb yn "ie," gadewch i ni siarad!

Mae gwaith gwych yn digwydd ledled Cymru ac rydym am greu sŵn am hynny!

Rhannwch eich mentrau cadarnhaol gyda ni, a byddwn yn hyrwyddo eich gwaith da. Ymunwch â ni wrth ledaenu ein hanesion a’n cynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn creu effaith gyfunol ar les meddyliol dynion yng Nghymru. Gyda’n gilydd, gallwn greu rhwydwaith cefnogi cryfach a ysbrydoli newid cadarnhaol.

E-bost hello@helpu.org.uk

Mae eich stori yn bwysig. Rydym am eu clywed.

Drwy rannu eich storïau drwy helpu. gall eich helpu eraill drwy roi gobaith, ysbrydoliaeth, a chyfeillgarwch, gan ddangos i eraill nad ydynt ar eu pennau eu hunain yn eu brwydrau, ac y ceir llwybr tuag at wella a gwydnwch.

E-bost hello@helpu.org.uk

Mae Eich Barn yn Bwysig

Oes gennych syniad am beth y gallwn ei wella? Neu efallai maes pwnc yr hoffech weld yn cael ei drafod? Efallai bod gennych syniad arall am yr hyn y gallem ei gynnig? Rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda!

E-bost hello@helpu.org.uk

Cymorth Ymarferol

Rydym yn croesawu cymorth gyda chreu cynnwys a threfnu ein gwasanaethau. Boed yn sgiliau, cynhyrchion, neu wasanaethau, rydym yn agored i unrhyw gymorth sy’n ein helpu i gyflawni ein cenhadaeth. Yn ogystal, rydym yn chwilio’n weithredol am bartner argraffu i gydweithio ar greu deunyddiau hyrwyddo. Bydd eich cyfraniadau’n chwarae rhan hanfodol wrth hyrwyddo iechyd meddwl dynion yng Nghymru.

E-bost hello@helpu.org.uk

Cymorth Therapiwtig

Fel rhan o’n ymdrechion i gefnogi iechyd meddwl dynion, rydym yn gweithio ar sefydlu gwasanaeth cwnsela hygyrch gyda dull sy’n canolbwyntio ar atebion. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw fewnbwn neu wybodaeth y gallwch ei chynnig i wneud y gwasanaeth hwn yn fwy effeithiol ac yn gynhwysol. Gall eich cyfraniadau wneud gwahaniaeth sylweddol drwy ddarparu cymorth gwerthfawr i’r rhai sydd eu hangen.

E-bost hello@helpu.org.uk

Creu Partneriaethau

Chwilio am bartneriaethau anhygoel gyda busnesau a sefydliadau sy’n rhannu ein cenhadaeth a’n gweledigaeth, gan hyrwyddo iechyd meddwl dynion ynghyd a chreu effaith parhaol ar y gymuned. Gadewch i ni greu newid cadarnhaol gyda’n gilydd!

E-bost hello@helpu.org.uk

Syniadau Creadigol

Yn helpu., rydym yn croesawu creadigrwydd ac arloesi. Os oes gennych syniad gwych i gyrraedd mwy o bobl neu brosiect anhygoel sy’n cyd-fynd â’n cenhadaeth, rydym am glywed gennych! P’un a ydych yn gerddor, artist, neu ddylanwadwr, gall eich dawnau unigryw wneud gwahaniaeth wrth hyrwyddo iechyd meddwl dynion. Rydym yn meddwl y tu allan i’r blwch.

E-bost hello@helpu.org.uk

Cymorth Ariannol

Rydym yn agored i gymorth ariannol a rhoi’n rheolaidd sy’n gallu helpu i gynyddu iechyd meddwl dynion yng Nghymru ac atal hunanladdiad.

E-bost hello@helpu.org.uk