Skip to main content

Resources.

Adnoddau.

Check out our unique content and resources. We want to tackle some of the major issues facing men in Wales. Want to contribute or think we should cover an important topic? Get in touch!

Edrychwch ar ein cynnwys ac adnoddau unigryw. Rydym am fynd i’r afael â rhai o’r materion mawr sy’n wynebu dynion yng Nghymru. Eisiau cyfrannu neu feddwl y dylem ymdrin â phwnc pwysig? Cysylltwch!

Quick fixes | Atebion cyflym

Tips for Managing Stress
Quick fixes

Tips for Managing Stress

Here at helpu. we want to share lots of advice and resources to help you make the most of your…
My Safety Plan
Quick fixes
Your Suicide Safety Plan
Help I cant Sleep
Quick fixes
Help! I Can’t Sleep: Quick Fixes for Insomnia

Advice for a healthy head | Cyngor ar gyfer meddwl iach

Suicidal Thoughts? Let's Talk!
Advice for a healthy head

Suicidal Thoughts? Let’s Talk!

Breaking down the walls of silence surrounding suicidal thoughts is long overdue. We've all been guilty of hushing up discussions…
Experiment and Try New Things
Advice for a healthy head
Experiment and Try New Things
Get Creative Drumming
Advice for a healthy head
Distract Yourself, Get Creative!

Understand your mental health | Deall eich iechyd meddwl

Why Your Story Matters
Understanding mental health

Why Your Story Matters

Life presents us with a canvas of events, feelings, and challenges, but it is how we perceive and interpret them…
Why Your Past Matters
Understanding mental health
Why Your Past Matters
PANIC MODE! The Flight, Fight, or Freeze Response
Understanding mental health
PANIC MODE!

We recommend... | Rydym yn argymell...

Podcasts

Podlediad Digon

Podlediad Digon Digon yw digon, wrth i Non Parry ddweud ei bod hi’n amser am sgwrs onest am iechyd meddwl.…
Podcasts

Tu ôl i’r Wên

Tu ôl i’r Wên Pobl ifanc yn trafod eu profiadau personol o salwch meddwl a phrofiadau anodd eraill. Mae chwe…
sgwrs
Podcasts

Sgwrs?

Sgwrs? Trystan Ellis-Morris sydd yn sgyrsio gyda chwnselwyr, myfyrwyr ac ambell wyneb adnabyddus a dylanwadol am bynciau amrywiol yn ymwneud…