Skip to main content
https://www.youtube.com/watch?v=WTDpyWlbar4&feature=youtu.be

Yr hwb iechyd meddwl i ddynion yng Nghymru.

DIM hunanladdiadau ymhlith dynion ledled Cymru ac yn grymuso eu hiechyd meddwl.

Mae cyfraddau hunanladdiad ymhlith dynion yng Nghymru wedi bod yn uwch na Lloegr ers degawdau.* Rydym yn gweithio gyda sefydliadau yn eich ardal chi i newid hyn.

Dyna pam yr ydym yn bodoli.

Straeon pwerus gan ddynion ledled Cymru

Mae eich straeon yn codi gobaith a dewrder ledled Cymru.

P’un a ydych yn dod o Gasnewydd, Ynys Môn neu unrhyw le rhwng y ddau. Gadewch i ni lunio naratif o wydnwch, gan uno Cymru un stori ar y tro.

Oes gennych stori eich hun? Rydym am ei chlywed!

Cymorth yn agos i chi

Rydym wedi cynllunio cyfeirlawn o ddarparwyr gwasanaethau Iechyd Meddwl o bob rhan o Gymru.

Os ydych yn rhan o grŵp neu sefydliad, rhowch wybod i ni am eich mentrau, a byddwn yn hyrwyddo eich gwaith. Ymunwch â ni i ledaenu ein straeon a’n cynnwys ar cyfryngau cymdeithasol er mwyn creu effaith gyfunol ar iechyd meddwl dynion yng Nghymru.

Yn cyflwyno... Eisiau eich sefydliad gael ei noddi? Cysylltwch â ni!

BRAWD

Mae Brawd yn cynnig lle diogel a chyfrinachol i rannu eich teimladau, meddyliau, a profiadau gyda dynion eraill sy’n deall yr hyn rydych yn ei brofi. Cynhelir ein cyfarfodydd unwaith yr wythnos, ac rydym yn croesawu dynion 18+ o bob cefndir.

Adnoddau i helpu...

Atebion cyflym

Tips for Managing Stress
Quick fixes

Tips for Managing Stress

Here at helpu. we want to share lots of advice and resources to help you make the most of your…
My Safety Plan
Quick fixes
Your Suicide Safety Plan
Help I cant Sleep
Quick fixes
Help! I Can’t Sleep: Quick Fixes for Insomnia

Cyngor am meddwl iach

Suicidal Thoughts? Let's Talk!
Advice for a healthy head

Suicidal Thoughts? Let’s Talk!

Breaking down the walls of silence surrounding suicidal thoughts is long overdue. We've all been guilty of hushing up discussions…
Experiment and Try New Things
Advice for a healthy head
Experiment and Try New Things
Get Creative Drumming
Advice for a healthy head
Distract Yourself, Get Creative!

Deall eich iechyd meddwl

Why Your Story Matters
Understanding mental health

Why Your Story Matters

Life presents us with a canvas of events, feelings, and challenges, but it is how we perceive and interpret them…
Why Your Past Matters
Understanding mental health
Why Your Past Matters
PANIC MODE! The Flight, Fight, or Freeze Response
Understanding mental health
PANIC MODE!

Rydym yn argymell...

Casgliad o bethau da! O lyfrau sy’n taro’r nod i bodledi sy’n cyd-fynd, a fideos sy’n denu, mae gennym ni y cyfan. Byddwch yn barod i archwilio, ymgysylltu, a gwneud cam cadarnhaol tuag at wella eich iechyd meddwl.

See more

Pwy ydym ni

P'un bynnag cefndir, hunaniaeth neu rhywioldeb, rydym am i'r HOLL ddynion (a'r rhai sy'n adnabod) yng Nghymru, nid yn unig i ymdopi yn ystod cyfnodau anodd, ond i ffynnu.